لوگو-همیار-سازه-فشرده-فایل

♦ مدیریت اجرایی و مشارکت ♦

مجری پروژه‌های عمرانی

شامل ابنیه، راه و باند و تأسیسات و …

 انجام پروژه‌های مشارکتی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

با داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه اجرایی و نیروهای متعهد و باتجربه

 

لطفاً هنگام تماس، اعلام کنید که از طریق همیاردیما تماس گرفته اید

مقایسه آگهی ها

مقایسه