1397032513555951414442104

♦ مصالح ساختمانی وحدت ♦

انواع مصالح ساختمانی از پی تا بام

سیمان مشهد و سبزوار، آجر سفال، بلوکه، گچ صالح و…

: 09156152863 – 09155072863

051-37414123

دفتر فروش: مشهد، خواجه ربیع، نبش مهر مادر 13

: آقای اسفندیاری

لطفاً هنگام تماس، اعلام کنید که از طریق همیاردیما تماس گرفته اید

مقایسه آگهی ها

مقایسه