دسته‌بندی نشده

مزایده

مزایده چیست؟ مزایده در لغت به‌ معنای « در معرض فروش گذاشتن چیزی، به‌نحوی است که هر خریداری که قیمت بیشتر را پیشنهاد کرد، کالا به وی فروخته شود » در اصطلاح حقوقی به معامله‌ای گفته می‌شود که طی آن، مالی منقول یا...

مقایسه آگهی ها

مقایسه