سرمایه گذاری و سرمایه پذیری

مدیریت اجرایی و مشارکت-شرکت همیارسازه

♦ مدیریت اجرایی و مشارکت ♦ مجری پروژه‌های عمرانی شامل ابنیه، راه و باند و تأسیسات و …  انجام پروژه‌های مشارکتی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه اجرایی و نیروهای متعهد و باتجربه لطفاً هنگام تماس،...

مقایسه آگهی ها

مقایسه