مدیریت اجرایی

متخصص حرفه ای در طراحی و مدیریت پروژه-مهندس سماواتی

قبلی بعدی ♦ متخصص حرفه ای در طراحی و مدیریت پروژه ♦بیش از 14 سال تجربه اجرایی و مدیریتی در پروژه های ساخت و صنعتیخبره در مدیریت پروژه و دارای گواهینامه های داخلی و خارجی در زمینه مدیریت پروژهحرفه ای در پیاده سازی دفتر...

مدیریت اجرایی-شرکت همیاران شمال شرق

♦ مدیریت اجرایی ♦ رتبه 1 ارائه امور خدماتی و پشتیبانی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت‌ موفق و مطرح درزمینهٔ تأمین نیروی انسانی لطفاً هنگام تماس، اعلام کنید که از طریق همیاردیما تماس گرفته...

مدیریت اجرایی و مشارکت-شرکت همیارسازه

♦ مدیریت اجرایی و مشارکت ♦ مجری پروژه‌های عمرانی شامل ابنیه، راه و باند و تأسیسات و …  انجام پروژه‌های مشارکتی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه اجرایی و نیروهای متعهد و باتجربه لطفاً هنگام تماس،...

مقایسه آگهی ها

مقایسه