مشارکت

مشارکت در ساخت-کشورپور

♦ مشارکت در ساخت ♦ مشارکت در ساخت تلفن تماس: 09153159447 دفتر فروش: مشهد، خواجه ربیع، بین بهمن 11و13 مدیریت: آقای کشورپور لطفاً هنگام تماس، اعلام کنید که از طریق همیاردیما تماس گرفته...

مدیریت اجرایی و مشارکت-شرکت همیارسازه

♦ مدیریت اجرایی و مشارکت ♦ مجری پروژه‌های عمرانی شامل ابنیه، راه و باند و تأسیسات و …  انجام پروژه‌های مشارکتی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه اجرایی و نیروهای متعهد و باتجربه لطفاً هنگام تماس،...

مقایسه آگهی ها

مقایسه