بررسی اجمالی

  • نوع خدمت
  • ابنیه, مصالح

جزئیات

  • نوع خدمت: ابنیه, مصالح
  • وضعیت خدمت: ابنیه
  • مصالح: ابنیه

توضیحات

فروش آجرنما ♦

مسئول: آقای غلامی

شماره تلفن: 09151111351

لطفاً هنگام تماس، اعلام کنید که از طریق همیاردیما تماس گرفته اید

نشانی

  • کشور/استان خراسان رضوی

برنامه ریزی ملاقات

مقایسه آگهی ها

مقایسه