بررسی اجمالی

  • نوع خدمت
  • اراضی, ارزیابی اراضی, ارزیابی املاک, خدمات مهندسی

جزئیات

  • نوع خدمت: اراضی, ارزیابی اراضی, ارزیابی املاک, خدمات مهندسی
  • وضعیت خدمت: ارزیابی

توضیحات

کارشناس رسمی رشته راه و ساختمان

تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)، تطبیق وضعیت(بانقشه، قرارداد ضوابط و مقررات قدمت)، تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات، تهیه و رسیدگی صورت کارکرد، تشخیص حسن انجام کار، تعیین علت بروز و میزان خسارات، ارزیابی اراضی مسکونی، غیر مزروعی،ارزیابی ساختمان (متعارف، مسکونی، سایر)، تعیین و تعدیل اجاره بها و تعیین اجرت المثل ساختمان،اراضی و املاک مسکونی

نشانی

  • شهر مشهد
  • کشور/استان خراسان رضوی

برنامه ریزی ملاقات

اطلاعات شما

با ارسال این فرم من موافقت می کنم که شرایط استفاده

اطلاعات تماس

مشاهده آگهی
0943205646
  • 0943205646
  • 0513841272009151164922

استعلام خدمات

با ارسال این فرم من موافقت می کنم که شرایط استفاده

مقایسه آگهی ها

مقایسه
0943205646
  • 0943205646